Patientenportaal Online afspraak maken

Mikz Kinderopvang locatie De Carrousel en Topfysiotherapie Drunen werken samen!!

Image 1
23/12/2014

Deze samenwerking is gebaseerd om de motorische ontwikkeling op een verantwoorde wijze te stimuleren middels peutergym.

Dit zijn gerichte lessen die opgesteld worden door Kirsten Couwenberg. In een cyclus van 4 weken wordt elke keer een andere motorische vaardigheid geoefend bij peuters van 2-4 jaar, denk hier bijvoorbeeld aan springen, rollen, klauteren, draaien, rennen enz. Spelenderwijs worden de kinderen gestimuleerd hun grenzen op te zoeken, te verleggen en worden daar waar nodig is ondersteund door Kirsten en de medewerkers van Mikz.

Op deze manier kan er op een laagdrempelige manier ingespeeld worden op kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben op motorische gebied. Aan het einde van de vier lessen worden de kinderen beloond met een echt gymdiploma!!
 
De peutergym loopt inmiddels al ruim een jaar en heeft voor alle betreffende partijen al zijn vruchten afgeworpen. Kinderen hebben het reuze naar hun zin, Kirsten zet haar kennis en vaardigheden in waardoor de medewerkers van Mikz een andere kant van peutergym leren te gebruiken. Ouders zien de stap van hulp van een fysiotherapeute als een “lage drempel”

Afgelopen maand zijn beide partijen daarom een stapje verder gegaan en is het project “bewegen met baby’s “ ontstaan. Kirsten zal één keer per maand op een vast moment komen  en samen met de jongste kinderen in de leeftijd van 0-1 jaar in een klein groepje gaan “bewegen”. Bij bewegen bij baby’s gaat het vooral om de basismotoriek: rollen, pivoteren, tijgeren, kruipen, zelfstandig gaan zitten, gaan staan ed. Tijdens het half uur durende beweegmoment worden kinderen spelenderwijs uitgedaagd te laten zien wat ze al kunnen. Ondertussen worden er tussen Kirsten en de medewerkers van Mikz tips en tops besproken en doorgenomen. Ook kan er vanuit ouder(s)/verzorger(s) een vraag gesteld worden rondom dit thema en deze wordt dan meegenomen tijdens het bezoek van Kirsten.

Wij rekenen er op dat het bewegen met baby's net zo’n succes wordt als de peutergym!


Terug naar het overzicht