Neem contact op Specialisaties

Kinderfysiotherapie

Kinderen veranderen voortdurend door hun groei en ontwikkeling. Ouders of verzorgers, en indien noodzakelijk bijvoorbeeld ook leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in bewegingsproblemen bij kinderen. Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie.

Wat doet de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut helpt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die een achterstand of beperking hebben bij het bewegen. Uitgangspunt voor de behandeling is de vraag om hulp van ouders en -indien mogelijk- de vraag van het kind. De kinderfysiotherapeut gaat samen met de ouder op zoek naar oplossingen om het kind gericht te helpen. De therapeut doet onderzoek en maakt gebruik van tests om objectief vast te kunnen stellen wat er aan de hand is.

Gezamenlijk wordt de aanpak van de behandeling vastgelegd; na verloop van tijd volgt een evaluatie van het resultaat. Indien nodig wordt het plan bijgesteld.
Uiteraard rapporteert de kinderfysiotherapeut regelmatig aan de verwijzend arts en, met toestemming van de ouders, aan andere hulpverleners en begeleiders.

Problemen in de ontwikkeling van kinderen staan vaak niet op zichzelf. Vaak vraagt de ontwikkeling op meerdere terreinen aandacht, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals consultatiebureauarts, huisarts, kinderarts, logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut, kinderdagverblijf, leerkracht en andere instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Vergoeding

De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. 

De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie. 

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kunt u rechtstreeks contact opnemen met de kinderfysiotherapeut (verwijsbriefje niet nodig). Een kind is te waardevol om eventuele twijfels te laten bestaan.

Het kind zal onderzocht en indien nodig behandeld worden door een ervaren kinderfysiotherapeut. Aanmelden kan uiteraard ook na verwijzing van een arts (een consultatiebureauarts, huisarts of specialist).

Kwaliteit

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle kinderfysiotherapeuten staan ingeschreven in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie, nadat zij een erkende/verplichte opleiding hebben gevolgd. 

Onze kinderfysiotherapeuten

Binnen onze praktijk is Marie-Louise Portier-Slebus (master kinderfysiotherapeut) onze kinderfysiotherapeut.

Diensten & specialisaties