Neem contact op Specialisaties

Algemene fysiotherapie

Jaarlijks gaan er zo'n 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut omdat zij een probleem hebben met bewegen of met hun houding. De fysiotherapeuten van de Vereniging Topfysiotherapie Dongen helpen u met een gepaste behandeling.

Wat doet de fysiotherapeut

Uw fysiotherapeut onderzoekt de mogelijke oorzaken van uw klachten en brengt de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren in kaart. Daarna stelt de fysiotherapeut in samenspraak met u en indien gewenst met de verwijzer een behandelplan op en streeft naar een snelle en effectieve fysiotherapeutische behandeling voor verbetering, herstel of stabilisatie van de beperkingen. De behandeling kan bestaan uit informeren, adviseren, oefentherapie, het voorzien in hulpmiddelen en, of massage. Hierbij onderhoudt uw fysiotherapeut waar nodig contact met de betrokken relaties in de gezondheidszorg.Ā 

Vergoeding

Algemene fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten zijn CKR-geregistreerd. In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Onder andere het halen van studiepunten d.m.v. opleidingen en cursussen is een belangrijke kwaliteitseis.

Diensten & specialisaties