Aanmelden

Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs en ontwikkelen op deze manier hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna onopgemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt het af van het gebruikelijke.Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Een ontwikkelingsstoornis kan ontstaan door aandoeningen van de zintuigen, organen, het zenuwstelsel en/of het houdings- en bewegingsapparaat. 

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in kinderen van 0-18 jaar. Deze zal aandacht besteden aan het optimaal functioneren van het kind in zijn of haar omgeving. Op een kindvriendelijke manier zal de kinderfysiotherapeut het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies kunnen uitlokken.

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die opmerken dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. 

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Topfysio De Basis Kinderfysiotherapie FB

Diensten & specialisaties