Maak een afspraak Neem contact op

Ergotherapie

Als u door een langdurige of blijvende aandoening niet meer naar wens kunt functioneren, biedt ergotherapie een oplossing. De ergotherapeute leert u beter om te gaan met uw lichamelijke of psychische tekortkomingen, met het opnieuw of anders uitvoeren van bepaalde activiteiten of om verergering van uw beperkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Individueel gericht

De ergotherapeut kijkt samen met u naar wat u wél kunt en wat u graag wilt verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inrichting van uw huis of kantoor of de hulpmiddelen die u dagelijks gebruikt. Uw ergotherapeut analyseert de handelingen die voor u van belang zijn. De ergotherapeut bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om handelingen zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te verrichten. De kwaliteit van uw leven neemt daardoor toe. Samen met u wordt een oplossing gevonden.

Stappenplan

Wanneer u een ergotherapeut inschakelt, stelt deze samen met u vast wat voor u belangrijk is, welke beweegfuncties u heeft 'verloren' en wat u weer opnieuw wilt doen. Er zal daarover overleg kunnen worden gevoerd en samengewerkt met uw huis- of bedrijfarts, (fysio)therapeut, psycholoog of mantelzorger. De ergotherapeut verzamelt alle mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het verrichten van dagelijkse handelingen. Als dat duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de vraag of de situatie en stelt samen met u doelen op voor de toekomst. Ook hier ligt de nadruk op wat u wilt.

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Wel is voor een behandeling ergotherapie een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Diensten & specialisaties