Afspraak maken Online afspraak maken

Fitte werknemers!

Topfysiotherapie Delta zet zich in voor duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Actieve en fitte werknemers zorgen voor minder verzuim en maken uw organisatie vitaal en sterker. Met deze preventieve producten dragen we bij aan een verhoogde productiviteit en een gezonde werkomgeving.

Presteer Optimaal Pakket Actief: de werknemer wordt getest door middel van de Performance Matrix Test. We stellen vast wat de zwakke plek is waardoor een werknemer uit kan vallen. Vervolgens wordt 3 maanden onder deskundige begeleiding getraind. Daarna doen we de test opnieuw en meten we de vooruitgang.

Coaching on the job: Dit product is bedoeld voor werknemers die tijdens het werk vaak bloot staan aan fysieke belasting (zwaar tillen, veel bukken, lang zitten etc.). We inventariseren de werkplek, en geven instructies terwijl uw personeel werkt. Op deze manier borgen we de arbeidsproductiviteit en coachen we uw personeel. Uiteraard ontvangen u en de werknemer een rapport over onze bevindingen.

Training fysieke belasting: Een maatwerk product dat theorie en praktijk combineert. De training vindt plaats in het bedrijf. Voorafgaand inventariseren we de werkplek en maken foto's terwijl uw werknemers aan het werk zijn. In de theorie en praktijk komen we terug op de fysieke belasting van alledag. We geven tips en bedenken samen met uw personeel oplossingen hoe het nóg beter kan.

Same day appointment: Werknemers van bedrijven waar we mee samen werken kunnen bij een (driegend) verzuim op dezelfde dag door een fysiotherapeut van Topfysiotherapie Delta worden gezien!

Presteer Optimaal Pakket Power: de werknemer wordt getest door middel van de Performance Matrix Test. We stellen vast wat de zwakke plek is waardoor een werknemer uit kan vallen. Vervolgens wordt 6 weken met een personal trainer getraind. Daarna doen we de test opnieuw en meten we de vooruitgang. Resultaat is gegarandeerd!

TPM test: wij brengen letterlijk in beeld waar de lichamelijke zwakke plek van de werknemer ligt. 

Diensten & specialisaties