Bel me terug Virtual Tour

Topfysiotherapie Bavel is aangesloten bij het Schouder Netwerk West Brabant

Doel van het netwerk is de zorg voor patiënten met schouderproblemen verder te verbeteren en te professionaliseren. Dit doen we door de samenwerking tussen de verschillende gespecialiseerde zorgverleners te optimaliseren en door kennis en ervaring met elkaar te delen. Voor de patiënt maakt het netwerk het regionale aanbod van de gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg bij schouderklachten of na een schouderoperatie inzichtelijk.

Het Schoudernetwerk  West Brabant is een samenwerking van specialisten van het  Amphia ziekenhuis (orthopedisch chirurgen drs. Maaike van den Borne, radioloog drs. Jeroen Turkenburg, sportarts drs. Ton Langenhorst en neuroloog drs. Jiska Fermont) en praktijken voor fysiotherapie in de regio Breda. Deelnemers aan het netwerk beschikken over de juiste kennis, scholing en ervaring op het gebied van schouderklachten.

Onze fysiotherapeut die zich heeft aangesloten bij het Schouder Netwerk West Brabant is Victor Gielen. Samen met Sander van Bergen en Ton Vogelaar (beiden ook MSU echografist) vormt hij binnen Topfysiotherapie Bavel het team van specialisten op het gebied van diagnose en behandeling van schouderklachten. 

Voor meer informatie over het schouder netwerk West Brabant gaat u naar: https://schoudernetwerkwestbrabant.nl/